Technický pracovník/pracovnice bytového a nebytového hospodaření. (Chvaletice)

Město Chvaletice nabízí v obci Chvaletice volnou pracovní pozici "Technický pracovník/pracovnice bytového a nebytového hospodaření.". Nástupní mzda je 18 800–28 330 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Technický pracovník/pracovnice bytového a nebytového hospodaření.
Obor(y):
Finance , Administrativa , Obchod a cestovní ruch
Obec:
Chvaletice
Mzda:
18 800–28 330 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Chvaletice
U Stadionu 237
533 12 Chvaletice

+420 466 768 460;732 183 590

Další informace o volném místu

Uvedená mzda je platná po ukončení zkušební doby. Po dobu zkušební doby je rozpětí od 16800 do 25330 dle započitatelné praxe.

Město Chvaletice - Městský úřad Chvaletice

Starostka města Chvaletice vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovního místa
Technický pracovník bytového a nebytového hospodářství
za dále specifikovaných podmínek.

Zaměstnavatel: Město Chvaletice
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
Místo výkonu práce: město Chvaletice (k. ú. Telčice a k. ú. Chvaletice)
Termín nástupu: nástup možný ihned nebo dohodou
Druh vykonávané práce: Technický pracovník bytového a nebytového hospodářství Jedná se o pracovní pozici zaměstnance zařazeného do městského úřadu, nejedná se však o pracovní pozici úředníka.
Platová třída dle druhu práce: 8. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Charakteristika vykonávané činnosti:
" správa, údržba a opravy bytového a nebytového fondu v majetku města (např. předávání a přejímání bytů a nebytů, vedení evidence bytů a nebytů, provozuschopnost výtahů, dokumentace, zajišťování úklidu, běžná údržba a opravy)
" revize v objektech v majetku města (elektro, plyn, hromosvody, hydranty, hasící přístroje, komíny, klimatizace, zabezpečovací zařízení, požární, výtahy, atd.), sleduje termíny revizí, zajišťuje odstraňování zjištěných závad.
" energetické hospodářství (dodávky energií, sledování spotřeby všech energií v objektech v majetku města - provádění odečtů, kontrola faktur za energie, příprava podkladů pro vyúčtování energií, statistické výkazy)
" BOZP a PO v organizaci (spolupráce s externí firmou)
" autoprovoz referentských vozidel (sledování hospodárnosti, čerpání PHM, povinné ručení, havarijní pojištění)

Požadavky:
" min. středoškolské vzdělání technického zaměření zakončené maturitní zkouškou
" aktivní znalost práce s PC (Windows, MS Office, Internet)
" praxe při správě a údržbě nemovitostí výhodou
" řidičské oprávnění skupiny "B"
" organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, slušné vystupování
" trestní bezúhonnost
" manuální zručnost
Náležitosti písemné přihlášky:
" jméno, příjmení, titul uchazeče
" datum a místo narození uchazeče
" státní příslušnost uchazeče
" místo trvalého pobytu uchazeče
" číslo občanského průkazu
" kontaktní údaje (telefon, e-mail)
" datum a podpis uchazeče

K písemné přihlášce požadujeme připojit:
" strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících pracovní pozice, podepsaný uchazečem
" kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání, případně kopie dalších dokladů o získaných odbornostech (kurzy)
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
" písemný souhlas se zpracováním, uchováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání.

Uzávěrka přihlášek
Přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými přílohami doručte do podatelny MěÚ v zalepené obálce nejpozději v úterý 19.02.2019 do 10:00 h.
Přihláška se podává v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno:
"NEOTVÍRAT - VŘ TECHNICKÝ PRACOVNÍK"
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběr

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Zdeňka Marková, starostka
+420 466 768 460;732 183 590
markova@chvaletice.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 26.3.2019