Referent/ka propagace a styku s veřejností (Holice)

Město Holice nabízí v obci Holice volnou pracovní pozici "Referent/ka propagace a styku s veřejností". Nástupní mzda je 30 000 – 40 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka propagace a styku s veřejností
Obor(y):
Kultura a sport , Obchod a cestovní ruch , Služby
Obec:
Holice
Mzda:
30 000 – 40 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Holice
Holubova 1
53401

Další informace o volném místu

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním obecných předpokladů dle ustanovení
§ 4 zákona o úřednících ÚSC.
Kvalifikační požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Požadavky na odborné znalosti a osobnostní předpoklady:
- schopnost vlastní autorské činnosti (psaní reportáží, vedení rozhovorů)
- výborné argumentační, komunikační a prezentační schopnosti a umění jednat s lidmi
- samostatnost v rozhodování, spolehlivost a pečlivost
- osobnostní předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- rámcová znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon)
Výhodou:
- vzdělání v oblasti žurnalistiky, komunikace nebo public relations
- praxe na obdobné pozici
- zkušenosti a znalost práce s grafickými programy a audio-video technikou
Stručná charakteristika pracovní náplně:
- komunikace s veřejností, médii a propagace města
- samostatná práce s oficiálními webovými stránkami a jejich rozvoj, práce s mobilním rozhlasem a městskými profily na sociální sítích (např. FB nebo YouTube)
- rozvoj identity města, práce s grafickým manuálem, návrhy nových řešení, koordinace příspěvkových organizací města
- tvorba radničního zpravodaje (Holické listy)
- spolupráce na společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí pořádaných městem
- tvorba dokumentů a formulářů pro odbory a oddělení městského úřadu a jejich koordinace v rámci komunikace s veřejností
- další činnosti související s komunikací úřadu a public relations
Pracovní poměr:
- uzavřením pracovního poměru na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Platové zařazení:
- 10. platová třída - dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací, ve znění pozdějších předpisů
Dále nabízíme:
- osobní příplatek
- příspěvek na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění)
- příspěvek na stravování
- pružnou pracovní dobu a další výhody dle pravidel úřadu
Povinné náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul
- datum, místo narození, místo trvalého pobytu a státní příslušnost
- telefonní kontakt a platná e-mailová adresa
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- do 27. března 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou na adresu Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice; obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - propagace a styk s veřejností"
Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. června 2023 nebo dle dohody.
Bližší informace o pracovním místě podá tajemník úřadu Petr Vitman, email: vitman@mestoholice.cz, tel. 466 741 203 nebo personalistka úřadu paní Jiřina Slobodová, e-mail slobodova@mestoholice.cz, tel. 466 741 204.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny