Odborný/á referent/ka sociálního odboru pro agendu sociálně právní ochrany dětí (Holice)

Město Holice nabízí v obci Holice volnou pracovní pozici "Odborný/á referent/ka sociálního odboru pro agendu sociálně právní ochrany dětí". Nástupní mzda je 30 000 – 35 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/á referent/ka sociálního odboru pro agendu sociálně právní ochrany dětí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Holice
Mzda:
30 000 – 35 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Holice
Holubova 1
53401

Další informace o volném místu

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského typu nebo vyšší odborné vzdělání
v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky, sociálně právní činnosti apod. - požadavek
na vzdělávací obor dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dalších souvisejících právních předpisů;
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě;
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování; umění jednat s lidmi a ochotu se dále vzdělávat;
Další informace:
- výhodou je praxe ve veřejné správě nebo absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro výkon sociálně právní ochrany dětí.
Nabízíme:
- platové zařazení do 11. platové třídy v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen nařízení č. 341/2017 Sb.)
a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění;
- po zkušební době osobní příplatek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- zvláštní příplatek dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, příloha č. 6;
- pracovní poměr na dobu určitou, plný pracovní úvazek;
- příspěvek na stravování;
- pružnou pracovní dobu;
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- a další výhody dle nastavených pravidel úřadu.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalého pobytu;
- telefonní kontakt a platná e-mailová adresa;
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech;
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
- souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- do 4. dubna 2023 v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Holice, příp. poštou
na adresu: Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, obálku označit "Neotvírat - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OSPOD"
Předpokládaný nástup do pracovního poměru je od 1. května 2023 nebo dle dohody.
Bližší informace o pracovním místě podá vedoucí odboru Ing. Jana Řezaninová,
e-mail: rezaninova@mestoholice.cz, tel. 466 741 270 nebo personalistka paní Jiřina Slobodová,
e-mail: slobodova@mestoholice.cz., tel. 466 741 204
První kontakt e-mailem.

První kontakt e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny