Odborný/á referent/ka ICT (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Odborný/á referent/ka ICT". Nástupní mzda je od 23 390 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/á referent/ka ICT
Obor(y):
Administrativa , Informační technologie
Obec:
Pardubice
Mzda:
od 23 390 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada –odborný referent ICT v Oddělení ICT Odboru kanceláře Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích, ID 11006592,
v oboru služby „Informační a komunikační technologie“.
Místem výkonu služby jsou Pardubice.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncové uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní
techniky.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 30. září 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice , nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru
služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR2022/76461-78099809“.


Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-odborny-referent-ict-krp-pardubice-30-09-2022

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny