Odborný-á/vrchní referent/ka specialista/ka dávek SSP a dávek pěstounské péče (Pardubice)

Úřad práce České republiky nabízí v Pardubicích volnou pracovní pozici "Odborný-á/vrchní referent/ka specialista/ka dávek SSP a dávek pěstounské péče". Nástupní mzda je od 21 710 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný-á/vrchní referent/ka specialista/ka dávek SSP a dávek pěstounské péče
Obor(y):
Administrativa , Finance , Služby
Obec:
Pardubice
Mzda:
od 21 710 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Pardubicích
Jiráskova 20
53002

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent –
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče
Odboru nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště Pardubice Krajské pobočky
Úřadu práce České republiky v Pardubicích, se služebním působištěm v Pardubicích,
ID 11006754.
Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
13 Nepojistné sociální dávkové systémy
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
Zajišťování agend nepojistných sociálních dávek.
Provádění formální a věcné kontroly přijatých žádostí a všech doložených podkladů. Zavádění přijaté žádosti a všech doložených podkladů do jednotného informačního sytému. Zpracovávání údajů potřebných pro rozhodování o dávce. Vedení spisové dokumentace o dávce v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, vnitřními řídícími akty a služebním předpisy. Zabezpečování digitalizace přijaté žádosti a všech podkladů, které jsou součástí spisové dokumentace. Provádění místního šetření v souvislosti s řízením o nepojistných sociálních dávkách.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.
Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 21 710 Kč do 31 820 Kč.
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2023.
Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. června 2023,
tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové –
Kunětické 2011, 530 02 Pardubice,
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu podatelna.pa@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 4p2zpna.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení č.j. UPCR-2023/63624-78099809“.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou
mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.
Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení (VŘ) a způsob přihlášení je uvedeno na stránkách Úřadu práce:
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/odborny-vrchni-referent-specialista-davek-ssp-a-davek-pestounske-pece-kop-pardubice-06-06-2023

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem