Hlavní účetní (Kladruby nad Labem)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace nabízí v obci Kladruby nad Labem volnou pracovní pozici "Hlavní účetní". Nástupní mzda je 32 000–39 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Hlavní účetní
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
Kladruby nad Labem
Mzda:
32 000–39 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV
Adresa pracoviště:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem

+420 606 089 231

Další informace o volném místu

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Hlavní účetní

Stručný popis pracovního místa (charakteristika pracovní činnosti):
" Vedení účetnictví účetní jednotky
" Koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření
" Účtuje o fondech společnosti
" Zpracovává daňové přiznání k DPH, DPPO, silniční dani, k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně (zelená nafta)
" Sestavování účetní závěrky a souvisejících výkazů
" Příprava podkladů pro audit společnosti
" Připravuje interní normy společnosti
" Vede kolektiv finanční účtárny
" Administrativní práce
" Archivace dokladů
Požadavky kladené na uchazeče:
" středoškolské vzdělání ekonomického směru
" praxe v oboru minimálně 3 roky, z toho 2 roky ve státní správě
" komunikační předpoklady
" dobrou uživatelskou úroveň práce na PC (účetní software, MS Office)
" flexibilitu a samostatnost
Další informace:
" pracovní poměr na dobu určitou - 1 rok (možnost prodloužení až na dobu neurčitou), zkušební lhůta 3 měsíce
" předpokládané datum vzniku pracovního poměru: dohodou/ihned
" platová třída: 9. - 10. (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)
" místo výkonu práce: Národní hřebčín Kladruby nad Labem- účtárna Kladruby nad Labem
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
" přesné označení výběrového řízení
" jméno, příjmení a titul uchazeče
" datum a místo narození uchazeče
" státní příslušnost uchazeče
" místo trvalého pobytu uchazeče
" telefonní kontakt, email
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
" datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
" strukturovaný profesní životopis
" kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Zaměstnanecké výhody: dovolená 5 týdnů, stravenky, příspěvek na penzijní či životní pojištění
Bližší informace poskytne Jana Kazimírová, odd. personální, práce a mezd, tel. 466736542
e-mail: kazimirova@nhkladruby.cz.
Přihlášku s přílohami doručte do 17.05.2019 písemně emailem na adresu: Kazimirova@nhkladruby.cz
nebo na adresu:
Jana Kazimírová
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Oddělení personální práce a mezd
533 14 Kladruby nad Labem
Upozornění:
Hřebčín si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.
Odesláním přihlášky, resp. strukturovaného profesního životopisu, uchazeč o předmětnou pracovní pozici souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely příslušného výběrového řízení.

Kontakt na zaměstnavatele

Jana Kazimírová
+420 606 089 231
kazimirova@nhkladruby.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 1.5.2019